කොරෝනා (කොවිඩ් 19) රෝග ලක්ෂණ - කැස්ස / ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම / හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය / හිසරදය / නාසයෙන් සොටු දියර ගැලීම / උගුරේ අසාදනය... රෝග නිවාරණය සදහා - සෑම විටම දෑත් සේදීම / මුහුණ ස්පර්ෂ කිරීමෙන් වැලකීම / කැස්ස හෝ කිවිසුම් යාමේ දී ටීෂූ කඩදාසියකින් හෝ වැලමිටින් නාසය හා මුඛය ආවරණය කර ගැනීම / නිරන්තරයෙන් සමාජ දුරස්ථකරණය රඳවාගැනීම / රෝගී අයවලුන් හා සබඳතා පැවැත්වීමෙන් වැලකීම / නිරතුරුව ස්පර්ෂ වන මේවලම් හා ද්‍රව්‍ය විෂබීජහරණය කිරීම / රෝග ලක්ෂණ මතුවන්නේ නම් ඉතා ඉක්මනින් ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සදහා යොමු වීම....